Underviser du elever med et annet morsmål enn norsk?

 

  • Opplever du utfordringer med å finne rett læreverk til elevene?
  • Sliter du med å koordinere undervisningen av elever med ulike språk?
  • Skaper språk en utfordring i oppfølgingen av lekser og kontakt med hjemmet?


Med Kikora ToSpråk kan du gi det samme settet med oppgaver til alle elevene, og de velger selv hvilket språk oppgaven vises på – parallelt med den norske oppgaven. De får fortløpende tilbakemeldinger på alle utregninger uavhengig av løsningsstrategi. Dermed opplever elevene både større mestring og språklæring.

Som lærer får du opp rapporter i sanntid over hele elevgruppen – hva de gjør, forstår og sliter med. Basert på dette kan du tildele oppgaver på rett nivå og følge opp hver enkelt elev individuelt.

ToSpråk vil være tilgjengelig i oppgavesamlingene Kranium, Testmodulen, Castor Basis, Castor 8-10 og Castor 1P. Eleven vil da få se alle oppgaver både på norsk og på sitt eget morsmål og få tilgang til ordliste med viktige matematiske begreper og uttrykk. I denne språkpakken følger det også med instruksjonsvideoer til læreren.

Kikora tilbyr fra og med skoleåret 2015/2016 to-språklig integrasjon for elever med annet morsmål enn norsk, til språkene arabisk, engelsk, somali, polsk, dansk, svensk, dhari, pashto og tigrinjah. Kikora ToSpråk er en del av Kikora Pluss-pakken