03.06.2016 Oversettere og tekstlesere

Kikora leter etter personer til å lese inn matematikkoppgaver på følgende språk:

Pashto

Dari

Krav til stillingen:
- Topp muntlig kompetanse (morsmålsnivå) og god skriftlig kompetanse. Tydelig uttale er svært viktig.
- Kjennskap til matematiske begreper på grunnskolenivå på det aktuelle språket
- Evne til å arbeide selvstendig
- Må kunne kommunisere på norsk eller engelsk
- Utdanningsnivå: minimum tilsvarende videregående fra hjemland. 
- Må være komfortabel med å bruke datamaskiner (Windows) og nettlesere som Chrome, Firefox og lignende verktøy.

Tidsrom: 

Juni/juli 2016, med oppstart omgående eller så fort som mulig. Arbeidet er ventet å ta omtrent 50 timer.

Arbeidet går ut på å lese inn Kikoras oppgavesamlinger for grunnskolen på de forskjellige språkene. Opplæring i bruk av de nødvendige verktøy vil bli gitt. Lønn etter avtale.

Ta kontakt med Arnfinn Redse, arnfinn@kikora.no for mer informasjon.

Arbeidssted: 

Oslo, Kikora AS hovedkontor:
Sinsenveien 47C, 0585 Oslo.