Det er løst 100 000 000 oppgaver i Kikora siden vi startet opp.

Vi beregner et gjennomsnitt på 1 minutt per oppgave i rettebyrde, fra 5. trinn til og med VG1, inkludert administrasjon av kladdebøker (samle inn, dele ut, transport og selve rettearbeidet).

100 millioner minutter retting = ((100 mill/60min) timer)/(1675t/årsverk)  = 995 årsverk de siste 5 årene.

Konklusjon:

Kikora har spart norske lærere for snaut 1000 årsverk med rettearbeid de siste 5 årene.