KIKORA PLUSS

 

Høsten 2015 lanserte vi Kikora Pluss.

En tilleggspakke for alle trinn, med flere tusen ekstra hoderegningsoppgaver,
eget kartleggingsverktøy for lærerne, tospråklig modul for elever med annet morsmål enn norsk og modul for testing av elevenes utvikling. Alt dette er tilgjengelig for et tillegg på kun kroner 25 per lisens.

 

Kikora Testmodul – testing og øving i ett.

Endelig kommer det som i flere år har vært den mest etterspurte funksjonaliteten i Kikora. Med den nye testmodulen kan lærer for eksempel gjennomføre ukas test hver uke, helt uten rettebyrde.

1. Velg ut oppgaver.
2. Aktiver test og slipp elevene løs. Elevene regner uten tilbakemelding og har ikke tilgang til hjelpefunksjon (nøkkel).
3. Lås testen og få resultatet opp umiddelbart.

Når testen er låst står elevene fritt til å jobbe videre med oppgavene for å “tette hull”. Lærer beholder to statuser på hver test: Testresultatet, og hvor mye eleven har fått til etter at testen ble låst. Dokumentasjon både av og for læring.

Les mer om Testmodulen

 

ToSpråk

Kikora tilbyr fra og med skoleåret 2015/2016 to-språklig integrasjon for elever med annet morsmål enn norsk.

ToSpråk er tilgjengelig i oppgavesamlingene Kranium, Testmodulen, Castor Basis, Castor 8-10 og Castor 1P. Eleven vil da få se alle oppgaver både på norsk og på sitt eget morsmål og få tilgang til ordliste med viktige matematiske begreper og uttrykk.

I denne språkpakken følger det også med instruksjonsvideoer til lærere som jobber med minoritetsspråklige elever i disse språkene.

Kikora ToSpråk er tilgjengelig med engelsk (US), spansk, svensk, dansk, arabisk, somali, polsk, pashto, dhari og tigrinja og portugisisk (BR).

Les mer om ToSpråk

 

Kikora Kartlegger

Et kartleggingsverktøy for å trene opp og dokumentere elevenes grunnleggende kunnskaper, definert i læreplanen. Samtlige begreper og delmål som ligger i K06 dekkes. Egen kartlegging for hvert trinn, og denne kan gjennomføres inntil 3 ganger, for eksempel ved starten, i midten og slutten av året.

Kikora Kartlegger for 5. og 6. trinn, 8.-10. trinn, 1P og 1T er nå tilgjengelig. Kartlegger 7 kommer etter planen i løpet av 2017.

 

Kikora Kranium

I Kranium får elevene øve opp strategier i hoderegning som de har nytte av i all matematikklæring videre. Gjennom 1000 oppvarmingsoppgaver og 5000 treningsoppgaver i 5 studioer med økende vanskelighetsgrad, får elevene utfordringer innen tallforståelse, de fire regneartene, prosent, brøk, enheter og et første møte med bokstavregning.

Kast kalkulatoren og andre hjelpemidler. Her er hjernemuskelen eneste hjelpemiddel, samt medelever og lærere som man kan diskutere ulike løsningsstrategier med. Hvert studio avsluttes med Kranium-testen der man får repetert og dokumentert sine hoderegningsferdigheter. Øvelse gjør mester!

Kikora Kranium er lansert med over 18 000 oppgaver, og er tilgjengelig for alle trinn fra 5. trinn til og med VGS.