Overgang fra ItsLearning til Feide

Du er kommet til denne siden fordi din skole eller kommune skal gå over fra å bruke Kikora gjennom ItsLearning til å bruke Kikora gjennom Feide. 

Funksjonaliteten i Kikora er uendret, det som er annerledes er innloggingsmetoden, og gruppeorganiseringen:

Innlogging

Du og dine elever kan nå logge inn i Kikora ved å klikke på Kikora i skolens Feide-portal, eller ved å gå til https://feide.kikora.no og logge inn med deres Feide-bruker.

Oppretting av grupper

Klikk på fanen for grupper, "1. Opprett ny gruppe", og skriv navn på gruppen i feltet "2. Skriv navn på gruppen din". Klikk så på «3. Inviter nye elever/lærere», og gjør lenken som vises i pop-up-vinduet tilgjengelig for elevene dine.