Kikora i skolen

 

Vurderer du å ta i bruk Kikora på din skole?

* Priser for norske skoler
* Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Kikoras unike tilbakemeldingsfunksjon gir elevene fortløpende tilbakemeldinger underveis i alle utregninger – uavhengig av hvilken fremgangsmåte de velger. Gjennom Kikoras oversiktlige rapportverktøy får læreren oppdaterte rapporter som viser elevenes progresjon.

Med Kikora i matematikkundervisningen får elevene individuelt tilpasset hjelp i alle oppgaver samtidig som læreren bruker mindre tid til kontroll, retting og dokumentasjon og mer tid til læringsfremmende arbeid.

 

 
 
I lenken nedenfor har vi laget en utførlig beskrivelse av alle delene av programmet med tilhørende skjermbilder. Hver av funksjonene i programmet er utviklet etter ønske fra, og i samarbeid med, elever og lærere. Alt med det ene fomål å tilrettelegge for økt motivasjon og økt læring i matematikkfaget. Vi har derfor lagt vekt på å også presentere de ulike praktiske og pedagogsike tankene som ligger bak.

Klikk her for en fullstendig presentasjon av Kikora med skjermbilder.