Hva inneholder Kikora?

 

Castor

Castor-serien er Kikoras hovedsamling og spenner over de fleste emner i K06. De enkleste oppgavene på sti A er skrevet for de svakest presterende elevene. Oppgavene i sti B og C øker vanskelighetsgraden betydelig, blant annet med mer komplekse oppstilte oppgaver og sammensatte tekstoppgaver. Stjerneoppgavene ligger i grenseland for vanskeligere pensum. 

 

For grunnskolen:

Castor 5-7 dekker det meste av K06s emner for mellomtrinnet.

Castor 8-10 er oppgaver for ungdomstrinnet

Castor Basis er en oppgavesamling som repeterer og styrker basiskunnskapene for svakt presterende elever på ungdomstrinnet og sterkt presterende elever på mellomtrinnet.

Castor Komplett er et samlekompendium der alle Castor-oppgavene er samlet emnevis for repetisjon eller mengdetrening innen bestemte emner. 

For Videregående:

  • Nye 1P og 1T for VGS (komplette samlinger som dekker alle kompetansemål + 95% av alle eksamensoppgaver fra 2014, 2015 og 2016).
    Disse samlingene gir god trening i GeoGebra, CAS og regneark. GeoGebra er integrert og brukes bl.a. for å vise modeller og helpe elevene med  forståelse av matematiske sammenhenger, som blant annet i målestokk, trigonometri, fortegnslinjer og venndiagram. Alle oppgaver har komplette løsningsforslag.
  • GeoGebra/CAS er tett integrert med instruksjonsvideoer og selvrettende oppgaver. 
  • Dette skoleåret foreligger 1YP, 2P, R1, S1 og S2 i BETA. Disse oppgavesamlingene er under utvikling og etter planen komplette neste skoleår, men allerede nå tilgjengelig for alle skoler som vil prøve. Se etter dem i Kikora VGS BETA-tilen. Hovedforfatter er lektor Erik Lyngner ved Nydalen VGS. Forrige skoleår jobbet 1T- og 1P-elevene på Nydalen VGS med oppgavesamlingene, som da var under utvikling.
  • De gamle samlingene Castor 1P, 1P-Y og 1T dekker de fleste emner for VG1 og er fortsatt tilgjengelige i Castor-samlingen.

Elevene ved Nydalen VGS løste totalt over 200 000 oppgaver gjennom hele skoleåret. Hvordan det gikk? Se under.

Lektor Vidar Laksy ved Nydalen Videregående skole forteller om deres erfaringer med Nye Kikora for VGS:

"Forrige skoleår har elevene selv kunnet velge i hvilket omfang de ville bruke bok eller Kikora. De fleste har valgt Kikora, men det skal nevnes her at jeg har anbefalt dem å gjøre det. 

Det var en del skepsis blant elevene og de syntes det var "knotete" å skrive matematikken i Kikora. Etterhvert så valgte likevel de fleste å utelukkende bruke Kikora. Elevene ble motivert av at de så antallet oppgaver de hadde gjort. De ble også "motivert" av at jeg kunne se hvor mange og hvilke oppgaver de hadde gjort. Det at de fikk anerkjennelse fra meg for mengden oppgaver de gjorde tror jeg også var motiverende sammenliknet med det at deres arbeid bare er synlig i deres egen arbeidsbok evt. diverse løsark. 

Jeg tenker at Kikora sammen med andre digitale ressurser er nok slik at boka ikke lenger er nødvendig, spesielt om man med jevne mellomrom får elevene til å trene noen oppgaver på papir. Det å ikke ha en bok kan derimot være en psykologisk "bøyg" å komme over for enkelte elever."

 

CASTOR emnetester

Kikora har nå laget emnetester til Castor 5-7 og Castor 8-10. Her har vi valgt ut 4-8 representative oppgaver for hvert delkapittel, slik at lærere enkelt kan teste om elevene har lært emnet. Ettersom vi har gjort jobben med å velge ut oppgaver, kan læreren bruke sin tid på oppfølging av testene i stedet for på å lage testen. 

 

cosinus digital for vgs:

Videregående skoler som skaffer seg Kikora for også tilgang til Cappelen Damms digitale oppgavesamling coSinus Digital, gjennom sine Kikorakontoer.

 

Én opp

Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Ett tusen spesielt utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner, skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter i matematikk.

 

Eksamen

Her ligger 10. trinns eksamensoppgaver i matematikk fra 2009 til og med 2015 til eksamensøving, med stegvise løsningsforslag.

 

geogebra-sertifisering

Offisiell opplæring i bruk av GeoGebra, primært rettet mot lærere. De interaktive kursene med videoer, GeoGebra-aktiviteter og kontrolloppgaver er et samarbeid mellom GeoGebra, Kikora, Matematikksenteret og IKT-senteret. Forfatter er lektor i matematikk Sigbjørn Hals. 

Enkeltlisenser er gratis og kan registreres her

 

Mattemaraton

I 2017 var MatteMaraton en skandinavisk konkurranse, med over 70 000 deltakende fra Norge, Sverige og Danmark. Over 19 millioner oppgaver ble løst i løpet av mai måned. 

Dette er effektiv og motiverende repetisjon innenfor de fleste emner på grunnskole og videregående. Konkurransen starter 1. mai. 

Les mer om MatteMaraton her

Registrer deg for gratis tilgang til MatteMaraton her

 

Kikora pluss

Kikora Pluss er en tilleggspakke som inneholder både flere oppgaver for alle trinn, samt flere nye og spennende verktøy:

 

Kranium

Kikoras treningssenter for hjernemuskelen. Her kan elevene øve opp og diskutere gode strategier for hoderegning. Jevnlige treningsøkter i Kranium legger et godt grunnlag for å mestre mer avansert regning senere.

 

kranium emnevis

Dette er Kikoras første oppgavesamling i retningen adaptive oppgaver. Her kan elever helt ned i 2. trinn jobbe med regneoppgaver. Klarer elevene 3 på rad blir de sendt til mer utfordrende oppgaver. Klarer de ikke 3 på rad, får de enklere oppgaver. 

 

Kartlegger

Kartlegger handler ikke om forståelse, men om å trene opp og dokumentere elevenes grunnleggende kunnskaper definert i læreplanen. Samtlige begreper og delmål som ligger i K06 dekkes. Egen kartlegging for 5. og 6. trinn, og denne kan gjennomføres for eksempel i starten, midten og slutten av hvert skoleår.
Kartlegger 8-10, 1P og 1T.

 

kikora testmodul

Endelig kommer det som i flere år har vært den mest etterspurte funksjonaliteten i Kikora. Med den nye testmodulen kan lærer for eksempel gjennomføre ukas test hver uke, helt uten rettebyrde.

Les mer om Testmodulen her

 

tospråk

Kikora tilbyr fra og med skoleåret 2015/2016 to-språklig integrasjon for elever med annet morsmål enn norsk: Språkene som støttes er arabisk, somali, polsk, dhari og pashto, tigrinjah, svensk, dansk og engelsk.

Les mer om ToSpråk her

 

demo 1.-10. trinn

Frem mot ny læreplan i 2020 jobber Kikora nå med både revisjoner og utvidelser av oppgavesamlingene. Nye oppgavetyper og emner vi ikke har dekket tidligere legges ut fortløpende i oppgavesamlingen DEMO 1.-10. trinn. Alle er velkomne til å teste ut disse oppgavene. Dersom du savner innhold eller har forslag til ny funksjonalitet, setter vi stor pris på tilbakemeldinger! Bruk da "Send tilbakemelding" inne fra Kikora. Øverst til høyre på Hjemskjermen: Klikk på navnet ditt og velg Send tilbakemelding.