Hva inneholder Kikora?

 

Castor

Castor-serien er Kikoras hovedsamling og spenner over de fleste emner i K06. De enkleste oppgavene på sti A er skrevet for de svakest presterende elevene. Oppgavene i sti B og C øker vanskelighetsgraden betydelig, blant annet med mer komplekse oppstilte oppgaver og sammensatte tekstoppgaver. Stjerneoppgavene ligger i grenseland for vanskeligere pensum. 

 

For grunnskolen:

Castor 5-7 dekker det meste av K06s emner for mellomtrinnet.

Castor 8-10 er oppgaver for ungdomstrinnet

Castor Basis er en oppgavesamling som repeterer og styrker basiskunnskapene for svakt presterende elever på ungdomstrinnet og sterkt presterende elever på mellomtrinnet.

Castor Komplett er et samlekompendium der alle Castor-oppgavene er samlet emnevis for repetisjon eller mengdetrening innen bestemte emner. 

For Videregående:

  • Nye 1P og 1T for VGS (komplette samlinger som dekker alle kompetansemål + 95% av alle eksamensoppgaver fra 2014, 2015 og 2016).
    Disse samlingene gir god trening i GeoGebra, CAS og regneark. GeoGebra er integrert og brukes bl.a. for å vise modeller og helpe elevene med  forståelse av matematiske sammenhenger, som blant annet i målestokk, trigonometri, fortegnslinjer og venndiagram. Alle oppgaver har komplette løsningsforslag.
  • GeoGebra/CAS er tett integrert med instruksjonsvideoer og selvrettende oppgaver. 
  • Dette skoleåret foreligger 1YP, 2P, R1, S1 og S2 i BETA. Disse oppgavesamlingene er under utvikling og etter planen komplette neste skoleår, men allerede nå tilgjengelig for alle skoler som vil prøve. Se etter dem i Kikora VGS BETA-tilen. Hovedforfatter er lektor Erik Lyngner ved Nydalen VGS. Forrige skoleår jobbet 1T- og 1P-elevene på Nydalen VGS med oppgavesamlingene, som da var under utvikling.
  • De gamle samlingene Castor 1P, 1P-Y og 1T dekker de fleste emner for VG1 og er fortsatt tilgjengelige i Castor-samlingen.

Elevene ved Nydalen VGS løste totalt over 200 000 oppgaver gjennom hele skoleåret. Hvordan det gikk? Se under.

Lektor Vidar Laksy ved Nydalen Videregående skole forteller om deres erfaringer med Nye Kikora for VGS:

"Forrige skoleår har elevene selv kunnet velge i hvilket omfang de ville bruke bok eller Kikora. De fleste har valgt Kikora, men det skal nevnes her at jeg har anbefalt dem å gjøre det. 

Det var en del skepsis blant elevene og de syntes det var "knotete" å skrive matematikken i Kikora. Etterhvert så valgte likevel de fleste å utelukkende bruke Kikora. Elevene ble motivert av at de så antallet oppgaver de hadde gjort. De ble også "motivert" av at jeg kunne se hvor mange og hvilke oppgaver de hadde gjort. Det at de fikk anerkjennelse fra meg for mengden oppgaver de gjorde tror jeg også var motiverende sammenliknet med det at deres arbeid bare er synlig i deres egen arbeidsbok evt. diverse løsark. 

Jeg tenker at Kikora sammen med andre digitale ressurser er nok slik at boka ikke lenger er nødvendig, spesielt om man med jevne mellomrom får elevene til å trene noen oppgaver på papir. Det å ikke ha en bok kan derimot være en psykologisk "bøyg" å komme over for enkelte elever."

 

cosinus digital for vgs:

Videregående skoler som skaffer seg Kikora for også tilgang til Cappelen Damms digitale oppgavesamling coSinus Digital, gjennom sine Kikorakontoer.

 

Én opp

Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Ett tusen spesielt utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner, skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter i matematikk.

 

Eksamen

Her ligger 10. trinns eksamensoppgaver i matematikk fra 2010 og 2011 til eksamensøving, med stegvise løsningsforslag. De siste årenes eksamener blir lagt ut i løpet av våren 2016.

 

geogebra-sertifisering

Offisiell opplæring i bruk av GeoGebra, primært rettet mot lærere. De interaktive kursene med videoer, GeoGebra-aktiviteter og kontrolloppgaver er et samarbeid mellom GeoGebra, Kikora, Matematikksenteret og IKT-senteret. Forfatter er lektor i matematikk Sigbjørn Hals. 

Enkeltlisenser er gratis og kan registreres her

 

Mattemaraton

I mai 2015 var MatteMaraton en skandinavisk konkurranse, med deltakere fra Norge, Sverige og Danmark. Over 7 millioner oppgaver ble løst i løpet av mai måned. 

Dette er effektiv og motiverende repetisjon innenfor de fleste emner på grunnskole og videregående. Konkurransen starter 1. mai. 

Les mer om MatteMaraton her

Registrer deg for gratis tilgang til MatteMaraton her

 

Kikora pluss

Kikora Pluss er en tilleggspakke som inneholder både flere oppgaver for alle trinn, samt flere nye og spennende verktøy:

 

Kranium

Kikoras treningssenter for hjernemuskelen. Her kan elevene øve opp og diskutere gode strategier for hoderegning. Jevnlige treningsøkter i Kranium legger et godt grunnlag for å mestre mer avansert regning senere.

 

Kartlegger

Kartlegger handler ikke om forståelse, men om å trene opp og dokumentere elevenes grunnleggende kunnskaper definert i læreplanen. Samtlige begreper og delmål som ligger i K06 dekkes. Egen kartlegging for 5. og 6. trinn, og denne kan gjennomføres for eksempel i starten, midten og slutten av hvert skoleår.
Kartlegger 8-10, 1P og 1T.
Kartlegger 7 kommer etter planen i løpet av 2017.

 

kikora testmodul

Endelig kommer det som i flere år har vært den mest etterspurte funksjonaliteten i Kikora. Med den nye testmodulen kan lærer for eksempel gjennomføre ukas test hver uke, helt uten rettebyrde.

Les mer om Testmodulen her

 

tospråk

Kikora tilbyr fra og med skoleåret 2015/2016 to-språklig integrasjon for elever med annet morsmål enn norsk: Språkene som støttes er arabisk, somali, polsk, dhari og pashto, tigrinjah, svensk, dansk og engelsk.

Les mer om ToSpråk her