Opprette elevgrupper

 

Merk at dersom dere bruker ItsLearning, så skjer alle gruppeadministrasjon i ItsLearning-rommet, ikke i Kikora. Det følgende gjelder for Feide- og Fronterbrukere.

Er du usikker på om hvilken innlogging dere bruker, gå inn i Kikora som vanlig. Se så på nettadressen. Begynner den med its-castor, fronter-castor eller feide-castor? Der har du svaret ditt på hvordan du logger inn. 

Når man logger inn med Feide vil man ofte se én eller flere grupper som har en lang kode som gruppenavn, som for eksempel "2018MAT-0010", eller lignende. Disse gruppene importeres i fra skoleadministrativt system, og består av en klasse og én lærer. Disse gruppene kan ikke endres i Kikora! 

Skal man ha egendefinerte grupper i Kikora, eller legge til kolleger, så må man først opprette en egen gruppe. Det gjør man på følgende måte:

Logg inn i Kikora, og gå til gruppefanen:

Klikk så på 1. Opprett ny gruppe

Skriv inn ønsket gruppenavn, og klikk på 3. inviter nye elever/lærere

Da vil det dukke opp et popup-vindu med en lang lenke:

Denne lenken kopierer du, og gjør tilgjengelig for elevene/kollegene dine. Du kan sende den på e-post, eller legge den ut på en digital oppslagstavle som er tilgjengelig for de som skal inn i gruppen.

Merk! Når noen klikker på lenken du har opprettet blir de lagt til som elev i gruppen din. Dersom det er en kollega, må du (etter at vedkommende har klikket på lenken og blitt med i gruppen din) i klasselisten din i Kikora, markere boksen i kolonnen Lærer ved siden av navnet til vedkommende. Klikk så på Lagre, nederst på siden.