Vi har fornyet innholdsstrukturen i Kikora!

 

Elever og lærere over hele landet har talt, og vi har brukt høsten på å lytte og justere. Fra nyttår vil Kikora være enda bedre tilpasset det trinnet elevene dine går på. Hva betyr dette i praksis?

  1. De mest relevante oppgavesamlingene for trinnet ligger øverst.
  2. Hver oppgavesamling er tilpasset slik at kun relevante oppgaver er tilgjengelig.
  3. Gjøremål lagres nå i den oppgavesamlingen de er hentet fra, slik at det er lettere for elevene å finne frem til videre relevant arbeid når de er ferdige med et gjøremål. 

MERK:

Elever som trenger å jobbe med enklere oppgaver og elever som vil jobbe med mer utfordrende oppgaver, skal selvsagt fortsatt finne oppgaver på sitt nivå:

  • Innenfor hver oppgavesamling ligger det fremdeles oppgaver med et stort spenn i vanskelighetsgrad for å favne det faglige spennet i en klasse. Elevene kan fortsatt velge å kun løse oppgaver på en gitt sti A, B eller C eller kombinasjoner av stier.
  • Alle oppgavesamlinger, også de gamle, ligger fortsatt tilgjengelig. Det er bare å trykke "Vis flere oppgavesamlinger" fra Hjem-fanen. 
  • Vi henter elevens trinn fra Feide. Elever og lærere kan alltid gå inn på sine Innstillinger og endre hvilket trinn de tilhører for å automatisk få opp annet innhold. 

Med ønske om et godt vårsemester til alle våre brukere:
Riktig god jul og godt nytt år!

Hilsen fra redaktør Anders Baumberger og hele Kikora-teamet.