God start med nye Kikora for VGS

Lektor Vidar Laksy ved Nydalen Videregående skole forteller om deres erfaringer med Nye Kikora for VGS:

Forrige skoleår har elevene selv kunnet velge i hvilket omfang de ville bruke bok eller Kikora. De fleste har valgt Kikora, men det skal nevnes her at jeg har anbefalt dem å gjøre det. 

 

Det var en del skepsis blant elevene og de syntes det var "knotete" å skrive matematikken i Kikora. Etterhvert så valgte likevel de fleste å utelukkende bruke Kikora. Elevene ble motivert av at de så antallet oppgaver de hadde gjort. De ble også "motivert" av at jeg kunne se hvor mange og hvilke oppgaver de hadde gjort. Det at de fikk anerkjennelse fra meg for mengden oppgaver de gjorde tror jeg også var motiverende sammenliknet med det at deres arbeid bare er synlig i deres egen arbeidsbok evt. diverse løsark. 

Jeg tenker at Kikora sammen med andre digitale ressurser er nok slik at boka ikke lenger er nødvendig, spesielt om man med jevne mellomrom får elevene til å trene noen oppgaver på papir. Det å ikke ha en bok kan derimot være en psykologisk "bøyg" å komme over for enkelte elever.