Vi har fornyet innholdsstrukturen i Kikora!

 

Elever og lærere over hele landet har talt, og vi har brukt høsten på å lytte og justere. Fra nyttår vil Kikora være enda bedre tilpasset det trinnet elevene dine går på. Hva betyr dette i praksis?

  1. De mest relevante oppgavesamlingene for trinnet ligger øverst.
  2. Hver oppgavesamling er tilpasset slik at kun relevante oppgaver er tilgjengelig.
  3. Gjøremål lagres nå i den oppgavesamlingen de er hentet fra, slik at det er lettere for elevene å finne frem til videre relevant arbeid når de er ferdige med et gjøremål. 

MERK:

Elever som trenger å jobbe med enklere oppgaver og elever som vil jobbe med mer utfordrende oppgaver, skal selvsagt fortsatt finne oppgaver på sitt nivå:

  • Innenfor hver oppgavesamling ligger det fremdeles oppgaver med et stort spenn i vanskelighetsgrad for å favne det faglige spennet i en klasse. Elevene kan fortsatt velge å kun løse oppgaver på en gitt sti A, B eller C eller kombinasjoner av stier.
  • Alle oppgavesamlinger, også de gamle, ligger fortsatt tilgjengelig. Det er bare å trykke "Vis flere oppgavesamlinger" fra Hjem-fanen. 
  • Vi henter elevens trinn fra Feide. Elever og lærere kan alltid gå inn på sine Innstillinger og endre hvilket trinn de tilhører for å automatisk få opp annet innhold. 

Med ønske om et godt vårsemester til alle våre brukere:
Riktig god jul og godt nytt år!

Hilsen fra redaktør Anders Baumberger og hele Kikora-teamet. 

#blimedossut

#blimedossut

Vi i Kikora mener bestemt at vi kan lære mye av den begynnende mørketiden, av løvet som faller på bakken og tiden som ikke strekker til. Det er derfor vi fokuserer på effektiv læring gjennom god flyt i læringsprosessen. Når vi motiverer og effektiviserer øvingen på viktige rent teoretiske problemstillinger,  så skaper vi rom for å gjøre undervisningen mer engasjerende, relevant og aktuell.

God start med nye Kikora for VGS

Lektor Vidar Laksy ved Nydalen Videregående skole forteller om deres erfaringer med Nye Kikora for VGS:

Forrige skoleår har elevene selv kunnet velge i hvilket omfang de ville bruke bok eller Kikora. De fleste har valgt Kikora, men det skal nevnes her at jeg har anbefalt dem å gjøre det. 

 

Det var en del skepsis blant elevene og de syntes det var "knotete" å skrive matematikken i Kikora. Etterhvert så valgte likevel de fleste å utelukkende bruke Kikora. Elevene ble motivert av at de så antallet oppgaver de hadde gjort. De ble også "motivert" av at jeg kunne se hvor mange og hvilke oppgaver de hadde gjort. Det at de fikk anerkjennelse fra meg for mengden oppgaver de gjorde tror jeg også var motiverende sammenliknet med det at deres arbeid bare er synlig i deres egen arbeidsbok evt. diverse løsark. 

Jeg tenker at Kikora sammen med andre digitale ressurser er nok slik at boka ikke lenger er nødvendig, spesielt om man med jevne mellomrom får elevene til å trene noen oppgaver på papir. Det å ikke ha en bok kan derimot være en psykologisk "bøyg" å komme over for enkelte elever.