GeoGebra og Kikora

Hva skal til for at alle elever og matematikklærere i Norge får et helt likt tilbud om opplæring i bruk av GeoGebra? Kikora og Det internasjonale GeoGebra-instituttet har i år gått sammen for å finne løsninger på dette. Resultatet er et internasjonalt unikt konsept for kursing i bruk av GeoGebra der flere viktige aktører har bidratt for å sikre alle komponentene i et selvinstruerende opplegg:

Det internasjonale GeoGebra-instituttet (IGI): Har utviklet GeoGebra og definert grunnleggende ferdigheter i bruk av GeoGebra som kriterier for å oppnå sertifiseringsnivå 1: «GeoGebra bruker»

Kikora: Har utviklet en ny plattform for visning av instruksjonsvideoer, arbeid med GeoGebraoppgaver og tilhørende kontrolloppgaver. Hver bruker ser egen progresjon under egentreningen når de jobber seg gjennom kursene. Dersom man har kjøpt Kikoratilgang, vil lærere kunne gi lekser i GeoGebra og se oversikt over elevenes arbeid.

Lektor i matematikk Sigbjørn Hals: Har hovedansvaret for innholdet. Sigbjørn har oversatt GeoGebra til norsk og har holdt utallige kurs i bruk av GeoGebra.

Matematikksenteret: Har bidratt med støtte til produksjonen av innholdet i kursene. Senteret er også offisiell utsteder av GeoGebrasertifikatene etter endt kursing.

Senter for IKT i utdanningen: Har bidratt med støtte til produksjonen av innholdet i kursene.
 

Dersom skolen eller institusjonen du tilhører er Kikorakunde vil du finne sertifiseringskurset i en egen oppgavesamling inne i Kikora. Logg inn med din skoletilhørighet.

Dersom du ikke tilhører en skole eller institusjon med Kikoralisens:
Klikk her for å få tilgang til kursene.
 Velg «Lag ny konto».

Kursene er ment å brukes som en del av matematikkundervisningen og progresjonen er helt opp til lærer selv å bestemme. Kursene er delt inn i moduler som egner seg til skole- eller hjemmearbeid.

«For Matematikksenteret er dette en svært interessant samarbeidsmodell som forener mange gode krefter for å heve lærernes kompetanse innenfor et viktig område i framtidas skole.»
-Jon Walstad, tidligere leder Matematikksenteret

«Det er forresten helt genialt å ha Geogebra bakt inn i Kikora på denne måten med video som vi kan se på for å lære. Absolutt helt fantastisk.»
-Yvonne Burhol, Gulset Ungdomsskole, Skien

«Jeg sitter og løser oppgaver i Geogebra på kveldene, og jeg lærer! Liker denne pakken veldig godt»
-Elisabeth Ramberg Kåsa, Tjodalyng barne- og ungdomsskole, Larvik

«Dette er HEILT FANTASTISK! Eg må innrømma at eg vart hekta sjølv. Mange lærarar her har òg utbyte av dette.»
-Eivind Ljones Berge, Ellingsrudåsen skole, Oslo