HVA ER KIKORA?

 

Kikora er et av Skandinavias mest utbredte læremidler i matematikk for grunnskole og videregående. Kikora lar elever og lærere arbeide mer effektivt med matematikk. Elevene skriver inn sine utregninger og får umiddelbar tilbakemelding på om de er på rett vei eller ikke. Ingen installasjon behøves, verktøyet kjører i nettleseren på pc, nettbrett og mobil.

 

KONTINUERLIG TILBAKEMELDING

Kikoras unike mattemotor gir elevene umiddelbar og kontinuerlig tilbakemelding på deres utregninger, uavhengig av valgt  strategi eller tilnærming. Kikora hjelper elevene til å identifisere feil i utregningene der hvor feilen skjer. Andre matematikkprogrammer sjekker ofte bare om sluttsvaret er korrekt eller ikke. Kikora lar elevene arbeide selvstendig og komme lengre på egen hånd. 

 

TILPASSEDE GJØREMÅL OG TESTER

Kikora har over 30 000 oppgaver for elever fra 5.-trinn til og med VG1, med integrerte GeoGebra-verktøy og mulighet til å se oppgavene på to forskjellige språk. Innholdsbiblioteket gjør det enkelt å tilpasse oppgavene til hver elevs kunnskapsnivå. Elevene har tilgang til Kikora både på skolen og hjemme, via pc, mobil eller nettbrett.

Les mer om hva Kikora inneholder her

 

KONTINUERLIG FEEDBACK

I Kikora regner elevene oppgaver digitalt, og får kontinuerlig tilbakemelding. I regneprosessen får de umiddelbart beskjed om den enkelte utregning er riktig eller feil.     

TILPASSEDE OPPGAVER

Kikora inneholder over 30 000 oppgaver, for 5. trinn og opp til og med R1 på videregående.
På denne siden får du en oversikt over hva vi kan tilby.

Les mer

Unik oversikt for læreren

Med dynamiske rapporter kan man sammenligne hele klasser og oppgaver, eller fokusere på den enkelte elevs arbeid.


Ekstrapakken Kikora Pluss gir deg tilgang til en rekke tilleggsfunksjoner: ToSpråk, Kartlegger, Testverktøyet og oppgavepakken Kranium

Les mer om Kikora Pluss her

 
Geogebra eng.png

geogebra + kikora

Hva skal til for at alle elever og matematikklærere i Norge får et helt likt tilbud om opplæring i bruk av GeoGebra? Kikora og Det internasjonale GeoGebra-instituttet har i år gått sammen for å finne løsninger på dette. Resultatet er et internasjonalt unikt konsept for kursing i bruk av GeoGebra der flere viktige aktører har bidratt for å sikre alle komponentene i et selvinstruerende opplegg:

Det internasjonale GeoGebra-instituttet (IGI): Har utviklet GeoGebra og definert grunnleggende ferdigheter i bruk av GeoGebra som kriterier for å oppnå sertifiseringsnivå 1: «GeoGebra bruker»

Kikora: Har utviklet en ny plattform for visning av instruksjonsvideoer, arbeid med GeoGebraoppgaver og tilhørende kontrolloppgaver. Hver bruker ser egen progresjon under egentreningen når de jobber seg gjennom kursene. Dersom man har kjøpt Kikoratilgang, vil lærere kunne gi lekser i GeoGebra og se oversikt over elevenes arbeid.

Lektor i matematikk Sigbjørn Hals: Har hovedansvaret for innholdet. Sigbjørn har oversatt GeoGebra til norsk og har holdt utallige kurs i bruk av GeoGebra.

Matematikksenteret: Har bidratt med støtte til produksjonen av innholdet i kursene. Senteret er også offisiell utsteder av GeoGebrasertifikatene etter endt kursing.

Senter for IKT i utdanningen: Har bidratt med støtte til produksjonen av innholdet i kursene.

 

Våre priser

Fra og med 01.02.2018 vil funksjonalitet og innhold som tidligere ble definert som Kikora Pluss være inkludert i den ordinære Kikora-lisensen.

Mellomtrinn (5-7)
Minstepris/prøvelisens kr 6 390  (gir 85 brukere eller inntil 4 skoleklasser)
Enkeltlisenser i tillegg kr 75


Ungdomstrinn (8-10)
Minstepris/prøvelisens kr 6 390 (gir 55 brukere eller inntil 3 skoleklasser)
Enkeltlisenser i tillegg kr 115


Videregående
Minstepris/prøvelisens kr 6 390 (gir 42 brukere eller inntil 2 skoleklasser)
Enkeltlisenser i tillegg kr 150


Alle priser gjelder per unike bruker for 2 semestre og er autofornyende ref. våre lisensbetingelser.
Moms kommer i tillegg.